Sản Phẩm P&Amp;G

*

Bạn đang xem: Sản phẩm p&g

*

*

*

Xem thêm: Review Các Dòng Kem Chống Nhăn Vùng Mắt Olay Eyes Ultimate Eye Cream

*
LN=351.5cấu về thành phầm X là P=90-Q.thị trường này do một hãn..." data-index="13" src="https://image.anchoiblog.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/85/bi-tp-kinh-t-vi-m-13-3trăng tròn.jpg?cb=1427237615" srcset="https://image.anchoiblog.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/85/bi-tp-kinh-t-vi-m-13-320.jpg?cb=1427237615 320w, https://image.anchoiblog.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/95/bi-tp-kinh-t-vi-m-13-638.jpg?cb=1427237615 638w, https://image.anchoiblog.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/95/bi-tp-kinh-t-vi-m-13-1024.jpg?cb=1427237615 1024w" loading="lazy" id="slide-image-12" />
*
để tuyển lựa sản lượng lớn nhất mà lại ko bị lỗ thì TR=TC(1000-Q).Q=300Q+96500Q=511,26 Và Q=188,75(Loại)=>P=488,74d>d..." data-index="16" src="https://image.anchoiblog.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/85/bi-tp-kinh-t-vi-m-16-3đôi mươi.jpg?cb=1427237615" srcset="https://image.anchoiblog.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/85/bi-tp-kinh-t-vi-m-16-3trăng tròn.jpg?cb=1427237615 320w, https://image.anchoiblog.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/95/bi-tp-kinh-t-vi-m-16-638.jpg?cb=1427237615 638w, https://image.anchoiblog.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/95/bi-tp-kinh-t-vi-m-16-1024.jpg?cb=1427237615 1024w" loading="lazy" id="slide-image-15" />
*
b=-4/3=>thay vào pt t tất cả a=40vậy pt cầu :Qd= 40-4P/3tương tự: ta cũng đều có Qs = 4P/3câu 3:cũng giải tương tự câu 1, Qd1=Q..." data-index="29" src="https://image.anchoiblog.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/85/bi-tp-kinh-t-vi-m-29-3đôi mươi.jpg?cb=1427237615" srcset="https://image.anchoiblog.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/85/bi-tp-kinh-t-vi-m-29-320.jpg?cb=1427237615 320w, https://image.anchoiblog.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/95/bi-tp-kinh-t-vi-m-29-638.jpg?cb=1427237615 638w, https://image.anchoiblog.comcdn.com/30465223-bai-tap-kinh-te-vi-mo-co-dap-an-150324225224-conversion-gate01/95/bi-tp-kinh-t-vi-m-29-1024.jpg?cb=1427237615 1024w" loading="lazy" id="slide-image-28" />